TIẾN ĐỘ GOLDSEASON

TIẾN ĐỘ GOLDSEASON

* TIẾN ĐỘ TNR GOLDSEASON UPDATE NGÀY 30/10/2018
* TIẾN ĐỘ TNR GOLDSEASON UPDATE NGÀY 20/9/2018
* TIẾN ĐỘ TNR GOLDSEASON UPDATE NGÀY 26/8/2018


Hiện tại đã và đang vệ sinh công nghiệp các căn hộ để đưa vào bàn giao đợt đầu tiên!

* TIẾN ĐỘ TNR GOLDSEASON UPDATE NGÀY 15/6/2018* TIẾN ĐỘ TNR GOLDSEASON UPDATE NGÀY 21/5/2018TIẾN ĐỘ TNR GOLDSEASON UPDATE NGÀY 15/4/2018


LIÊN HỆ THAM QUAN NHÀ MẪU VÀ ĐẶT MUA CĂN HỘ: 0904 63 60 60 - 0986 44 91 91

Được tạo bởi Blogger.